Mediacija dokazuje, da je konflikt priložnost za osebno rastVrnimo konflikt v roke tistim, ki so ga razvili. Na ta način pomagamo udeležencem v sporu prevzemati odgovornost za njihovo življenje in prihodnost. Nekonstruktivne oblike reševanja konfliktov, kot sta umik in reševanje konflikta s silo, so naučeni vedenjski vzorci. Z mediacijo se lahko teh vedenjskih vzorcev »odučimo« in začnemo razvijati veščine konstruktivnega in mirnega reševanja konfliktov. 

                                                                   

V Centru MI izvajamo mediacijo med različnimi udeleženci v sporu ter treninge in usposabljanja s področja mediacije ter komunikacijskih tehnik za posameznike, šole, podjetja in druge organizacije.


Usposabljanja, seminarje in treninge izvajamo v strokovnem sodelovanju s School Mediation Associates in CRU Institute.