Programi za podjetja


Poleg izvajanja mednarodno certificiranih programov usposabljanja za NLP Praktika, NLP Mojstra Praktika in NLP Coacha izvajamo tudi delavnice s področja dviga osebne učinkovitosti, retorike, mediacije in konstruktivnega reševanja konfliktov ter treninge socialnih in komunikacijskih veščin.


Prav tako izvajamo v podjetjih tudi coaching – poslovni ali timski.


Izjemno priljubljena pa so tudi naša javna predavanja, ki delujejo motivacijsko ter kot uvid v lastne vedenjske vzorce, ki jih imajo zaposleni v podjetju. Zelo visoke ocene dobivata naši predavanji Tanka črta odgovornosti, ki jo izvajamo v trajanju od 2 do 4 ur (odvisno od želja in potreb naročnika), ter 8 ključev do osebne in poslovne odličnosti, ki jo izvajamo v trajanju med 6 in 8 ur. Namen delavnic/javnih predavanj ni samo izobraževanje, ampak tudi zabaven uvid v lastne vedenjske vzorce, pri čemer nastavimo ogledalo vsem zaposlenim in jim predajamo odgovornost za njihovo vedenje v njihove roke.


Prijavite se na naša usposabljanja!SPECIALISTIČNO USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE DELAVCE – Uporaba coaching orodij za vodenje posameznikov in kolektiva


Usposabljanje je del programa »Življenje nad črto«, kjer se usmerimo samo v praktična orodja, ki jih lahko vodstveni delavci uporabljajo z namenom, da bi pomagali svojim sodelavcem in timom pri doseganju boljših rezultatov, dvigu kakovosti lastnega dela in polnem prevzemanju odgovornosti za lastno delo in življenje – za vse, ki poznate program Tanka črta odgovornosti, to pomeni vodenje pogovorov in sestankov tako, da pomagamo sodelavcem, da preživijo čim več časa nad črto.


VODJE SE POGOSTO V ODNOSU DO ZAPOSLENIH SREČUJEJO Z NASLEDNJIMI OBLIKAMI TEŽAV:

  • neprevzemanje odgovornosti za lastno delo in življenje;
  • odlašanje s pomembnimi nalogami in posledično navidezna preobremenjenost;
  • nesodelovanje in pasivnost na skupinskih srečanjih, sestankih, konferencah;
  • širjenje slabe volje v kolektivu;
  • nesamostojnost pri delu;
  • premalo proaktivnosti in čakanje na navodila ter posledično prelaganje odgovornosti za neopravljeno delo;
  • sklicevanje na zunanje dejavnike namesto prevzemanja aktivne vloge za svoje delo in lasten napredek;
  • medsebojna obtoževanja idr.
Usposabljanje »Uporaba Coaching orodij za vodenje posameznikov in kolektiva« prinaša rešitve za zgoraj navedene težave, in sicer prinaša orodja za spopadanje z vsakodnevnimi težavami, ki jih zaposleni prenašajo na vodjo ali na kolektiv.NAMEN IN CILJI TRENINGA:
 • Opolnomočiti vodje za vodenje pogovora s svojimi zaposlenimi in skupinami.
 • Spoznati vodje z modelom coachinga, ki je model pogovora, v katerem vodja postavlja zaposlene na mesto prevzemanja odgovornosti za svoje naloge, cilje, akcije. Vodja je seznanjen z modeli pogovora, s katerimi lažje prenaša odgovornost na zaposlene, hkrati pa jim stoji ob strani pri iskanju rešitev.
 • Vaditi v parih in skupinah vodenje pogovora z vnaprej pripravljenimi iztočnicami in vprašanji na posamezno temo.
 


KAJ LOČI NAŠ TRENING OD DRUGIH TRENINGOV?
Na našem treningu dobite vrsto konkretnih vprašalnikov in obrazcev, ki vam pomagajo pri vodenju pogovora ali sestanka v katerikoli obliki in pri katerikoli temi. Ta opora pri vodenju je izjemnega pomena in vrsta vodstvenih delavcev, s katerimi smo sodelovali, ocenjuje ravno to kot največjo prednost. Obenem pridobite orodja, ki jih v nevrolingvističnem programiranju poznamo kot vprašanja po principu Clean Language. Če citiramo enega izmed udeležencev:


»Končno smo dobili nekaj oprijemljivega na izobraževanju. Za nas, ki nimamo časa, da bi študirali te vsebine vrsto let, je taka praktična pomoč zelo pomembna in kar je najpomembnejše, ob tej opori mi je veliko lažje voditi kolektiv tako, da uspem odgovarjati tako na organizacijska kot pedagoška vprašanja, hkrati pa se uspem znajti tudi v reševanju individualnih težav. Ob srečanju za kolektiv Tanka črta odgovornosti mi je ta izkustveni trening samo za vodje resnično pomagal razumeti, kako lahko pomagam sodelavcem, da so več časa nad črto. Hvala za praktično učenje.«

Ravnatelj OŠ

 


GRADIVO


Gradivo zajema konkretne vprašalnike, ki so avtorsko zaščiteni in s katerimi lahko vodite pogovor ter razgovore individualno ali skupinsko, kar vam je v pomoč tudi pri moderiranju kolektiva in pri vodenju skupine sodelavcev tako, da jih ohranjate v stanju kreativnosti in prevzemanja osebne odgovornosti – nad črto.OPIS TRENINGA (in teme s pripravljenimi iztočnicami in obrazci za vodenje pogovora)


1.   Letno postavljanje ciljev
2.   Loščenje cilja
3.   Matrica prioritet
4.   Na kaj lahko vplivam
5.   Opomnik za teme
6.   Opravi z nalogo
7.   Osebna swot analiza
8.   Pomembno in nujno
9.   Postavljanje vizije
10. 360-stopinjski feedback
11. Analiza vrednot in integritete
12. Cilji srečanj med vodjo in zaposlenimi
13. Členjenje problema na obvladljive enote
14. Dnevnik zaposlenega s samoanalizo
15. Raziskovanje dobrih navad in kako jih uporabljati
16. Gremlini – delčki naše osebnosti, ki nas ovirajo
17. Kaj moram opustiti?
18. Kje sem močen in kako to izkoristiti
19. Povrni si moč
20. Prednosti mojih slabosti
21. Prijetna in neprijetna opravila
22. Raziskovanje prioritet
23. Razstrupljevalec odnosov
24. Seznam stvari, ki jih ne bom več počel
25. Spremljava doseganja cilja
26. Spremljava uresničevanja zastavljenih ciljev
27. Spremljava akcij
28. Tedenska analiza uspehov
29. Upravljanje s slabostmi
30. Ven iz zataknjenega stanja
31. Meta ogledalo – tehnika za izboljšanje odnosa z osebo, s katero sem v slabem odnosu
32. Cona udobja in kako iz nje

NAČIN DELA


 1. Uvodni del sestoji iz razlage in vaj
 2. Teme z obrazci za vodenje pogovora se odprejo z nekajminutno razlago
 3. Sledi demonstracija pred skupino s posameznikom
 4. Nato sledi vaja v paru, da lahko vsak posameznik preizkusi določen model
 5. Prenos modela na skupino in povezovanje skupine s timskimi vajami
 


Vsak udeleženec se uri v vodenju pogovora na določeno temo, hkrati pa je sam v vlogi »klienta« in dejansko dela na svojih izzivih.TRAJANJE TRENINGA

24 ur, razdeljenih na 3 srečanja. Med drugim in tretjim srečanjem je čas za praktično uporabo usvojenih orodij.VELIKOST SKUPINE

Trening lahko izvedemo za zaključeno skupino posameznega podjetja, ki šteje do 20 udeležencev (vodstveni kader in menedžment).CENA

Ceno določimo skupaj na osnovi vašega povpraševanja.KDO VODI IZOBRAŽEVANJE?


  Izobraževanje izvaja mag. Jani Prgić, ki je tudi NLP Coach, NLP Trener, Certified Positive Discipline Trainer in mediator.  V podjetjih izvaja predvsem izobraževanja za menedžment, pri čemer pomaga z znanji s področja vodenja spreminjati organizacijsko kulturo. Predstavljeno izobraževanje sodi v sklop programa Življenje nad črto (Tanka črta odgovornosti), ki je namenjeno dvigu kakovosti na področju vodenja posameznikov in skupin. Mag. Jani Prgić ima za seboj številne reference tako v Sloveniji kot v tujini in je sodeloval s številnimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami ter podjetji, kot so Lek, Comtrade, Zavarovalnica Triglav, Hidria, Swatycomet, Mariborska livarna, Iskra Pio itd.