Usposabljanje iz mediacije


Usposabljanje s področja mediacije in konstruktivnega reševanja konfliktov zajema:

  • Konflikt in komunikacija.
  • Osnove mediacije z načeli mediacije in mediatorjevo vlogo.
  • Splošno o mediaciji in modelih mediacije.
  • Izkustvena igra vlog z namenom raziskovanja vloge mediatorja in spoznavanja dinamike procesa.
  • Čustva.
  • Mediacijske tehnike 1.
  • Faze mediacije.
  • Izkustvena igra vlog s sociodramo.
  • Mediacijske tehnike 2 in težji primeri.
  • Študije primera in demonstracije procesa mediacije.
  • Trening z analizo primerov in izkustvena igra vlog s supervizijo.
  • Trening z analizo primerov (snemanje s kamero) in izkustvena igra vlog  s supervizijo.
  • Analiza opravljenih mediacij.
  • Demonstracija vodenja mediacije.
  • Prikaz usvojenih veščin.
  • Dodatni trening z analizo primerov.
 

Trajanje treninga je odvisno od želja naročnika in stopnje, ki jo želi doseči. Za zaključene skupine v podjetjih navadno izvajamo usposabljanje v trajanju med 4 in 5 dni oz. 40 do 60 ur, pri čemer udeleženci pridobijo vse osnovne tehnike vodenja pogovora v konfliktnih situacijah.


Daljši programi zajemajo 80 do 106 ur usposabljanja.


Po usposabljanju je mediator usposobljen za vodenje mediacije ter izvajanje komunikacijskih treningov s področja konstruktivnega reševanja konfliktov in pogajanj.


Višina šolnine za posameznike je enaka kot pri usposabljanju za šolskega mediatorja.


Višina šolnine za zaključene skupine se izračuna po dogovoru in zahtevah naročnika oz. podjetja ali druge delovne organizacije.


Oddaj povpraševanjeOddaj povpraševanje