Mednarodna konferenca Šolska in vrstniška mediacija


Oktobra 2011 se je odvil dogodek na temo šolske in vrstniške mediacije,  preko katerega nam je pomagalo veliko podpornikov brezplačno približati mediacijo številnim slovenskim šolam, in sicer 200 učiteljem ter 160 učencem.

Konferenco so strokovno sooblikovali:

  • Richard Cohen, School Mediation Associates
  • Aleš Zalar, takratni minister za pravosodje
  • Brigita Urh, takratna svetnica Varuha človekovih pravic RS
  • Jani Prgić, Center MI
  • Vinko Jeraj, župan občine Rečica ob Savinji
  • Peter Podgoršek, ravnatelj OŠ Rečica ob Savinji

    

Mednarodni simpozij Šolska in vrstniška mediacija


Mednarodni simpozij Šolska in vrstniška mediacija se je zgodil leta 2010 v Žalcu in je prinesel številne teoretične in praktične napotke za kvalitetno uvajanje mediacije v osnovne in srednje šole. Poleg strokovnega programa je potekalo neformalno povezovanje šolskih strokovnih delavcev, ki že uvajajo ali pa želijo uvajati tovrstne programe v svojih šolah. Celoten simpozij je bil namenjen predvsem temu, da bi ravnatelji in šolski strokovni delavci na enem mestu dobili čim več uporabnih informacij in podpore pri udejanjanju tovrstnih programov v svojih šolah.

V sklopu simpozija je potekal tudi enodnevni trening v izvedbi Nancy Kaplan, Deanne Beth Morris in Janija Prgića. Trening je bil namenjen uvajanju vrstniške mediacije in usposabljanju učencev za vrstniške mediatorje.