NLP Coach


NLP Coach je mednarodni izobraževalni program, ki prinaša nadgradnjo NLP Praktika in NLP Mojstra Praktika. Cocahing se vse bolj uveljavlja kot poklic in se uporablja na številnih področjih, ker gre za interaktiven proces, ki pomaga tako posameznikom kot organizacijam, da hitreje dosegajo odlične rezultate. Cilj coachinga je, da klienti (posamezniki ali organizacije) dosegajo višje cilje, so bolj aktivni in motivirani ter sprejemajo boljše in bolj učinkovite odločitve, pri čemer coaching aktivira njihove notranje vire. 

Izraz Coach izhaja iz športa, kjer je običajno, da ima vsak dober športnik svojega trenerja – coacha (izraz, uporabljen na angleškem govornem področju). Razlika med trenerjem in coachem pa je v tem, da trener za varovanca pripravi program, coach pa se tega loteva drugače. Varovanca oz. klienta s pomočjo vprašanj vzpodbuja in podpira, da si sam poišče najboljše možne rešitve. Izkušnje kažejo, da ravno ta osebna vpletenost klientov. povzroča višjo motivacijo in boljše rezultate kot ostali pristopi.

Zaradi odličnih rezultatov se je koncept coachinga prenesel tudi na področje svetovanja, izobraževanja in osebnega razvoja. Danes izraz coaching označuje tudi metodo za razvoj posameznikov in skupin.

NLP Coach je oseba, ki pomaga klientom (posameznikom ali skupinam) reševati izzive na način, ki klientu omogoča lastno svobodo odločanja ter ga opolnomoča, da le-ta prepoznava svoje lastne vire, jih krepi in jih prenaša v vsakdanjo uporabo. Coach je izurjen, da prisluhne potrebam posameznikov ali podjetij in jim pomaga pri odkrivanju lastnih, njim najboljših rešitev. Coaching je tako kot NLP akcijsko usmerjen, Coach pa podpira klienta pri:

  • doseganju večje samostojnosti,
  • razvoju novih veščin                               
  • razreševanju konfliktov,
  • postavljanju in doseganju ciljev,
  • soočanju z vlogami v organizaciji,
  • soočanju s kriznimi situacijami in stresom,                    
  • učinkovitem vodenju skupin in timov,
  • ustvarjalnem mišljenju izven ustaljenih vzorcev.

Coach v organizaciji lahko nastopa kot zunanja podpora posamezniku ali skupini/timu, prav tako pa se lahko coaching izvaja znotraj organizacije. V ta namen bi se naj predvsem vodje usposobili kot coachi svojih sodelavcev in bi tako predstavljali podporo pri učinkovitem doseganju ciljev.

Vsebina usposabljanja NLP Coach



Pogoj za udeležbo na NLP Coach sta opravljeni stopnji NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.


NLP COACH PRACTITIONER (NLP Praktik Coach)

VSEBINA

 • Coaching: definicije in razlike z ostalimi pristopi (psihoterapija, svetovanje idr.).
 • Coaching koncepti.
 • Vrste coachinga oz. coaching pristopi.
 • Coaching proces. (oblikovanje coaching procesa, stopnje v coaching procesu…).
 • Clean language.
 • Pravila in etični kodeks coachinga.
 • Tipi klientov.
 • Uporaba NLP znanja in tehnik v procesu coachinga.
 • Izkustveno delo z NLP znanji in veščinami v coaching procesu.
 • Delo s klientom.
 • Supervizija dela s klientom.
 • Coaching tehnike in izkustveni trening v uporabi le-teh.
 • Coaching vprašanja (best coaching questions and miracle questions).
 • Sistemi zastavljanja ciljev v coachingu.
 • Uporaba metafore v procesu coachinga.
 • Navodila za izpeljavo coaching procesa/seanse.
 • Katera NLP orodja se uporabljajo v posameznem delu coachinga.
 • Napredni prijemi v coachingu.
 • Analiza izpeljave coachinga.
 • Ciljne skupine za izvedbo coachinga.
 • Coaching dogovori in pogodbe.
 • Integracija znanja.








TRAJANJE: 5 celodnevnih srečanj. Termini so objavljeni na tej povezavi: External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/nlp_coach.html

NLP MASTER COACH (NLP Mojster Coach)


VSEBINA


 • Intenzivni trening z vsebinami, kot so:
 • Coaching modeli
 • Coaching koncepti (vdor, bistvo, resnica, coaching odnosov, sprememba prepričanj s pomočjo coachinga, delo na identiteti s pomočjo coachinga, tišina kot coaching orodje itd.).
 • Napredna coaching vprašanja.
 • Interaktivni coaching.
 • Coaching pristopi, individualni, timski, psolovni, osebni…
 • Transformativni coaching.
 • Vrste coachinga.
 • Poslovni modeli coachinga.
 • Osebni karierni načrti na področju coachinga.
 • Motivacija in transformacija.
 • Oblikovanje kulture coachinga.
 • Coaching v praksi.
 • Resnica in proces coachinga.
 • Pasti coachinga.
 • Prisotnost v coachingu in notranja stanja coacha.
 • itd.
 • Coaching z resničnimi klienti in supervizija coachinga.
 • Povratne informacije o vodenju coachinga.
 • Vsak udeleženec odda dokumentirane primere izvedenega coachinga s klientom.
 • Analiza coaching procesa.
 • Osebni coaching profil.
 • 40 ur coaching izkušenj.
 • Verižni coaching.
 • 15 ur supervizije.



TRAJANJE: 16 srečanj. Termini so objavljeni na tej povezavi: External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/nlp_coach.html


CERTIFICIRANJE: Po opravljenem treningu se vam prizna opravljena stopnja NLP Coach Practitioner in ste certificirani pri dveh mednarodnih zvezah: INLPTA in NLPEA.



Po opravljenem NLP Master Coach treningu lahko pristopite aktivno k naši mreži coachev, ki jo koordiniramo pod okriljem NLPEA Slovenia. Več najdete na tej povezavi:


Trening izvaja mag. Jani Prgić (NLP Master Coach in NLP Master Trainer). Jani Prgić je eden redkih trenerjev NLP v Evropi, ki so dosegli stopnjo NLP Master Trainer. Izvaja treninge NLP na vseh stopnjah ter sodeluje z najbolj priznanimi strokovnjaki s področja NLP na svetu.