Pogosta vprašanja


Kaj je Neuroeducation?


External link opens in new tab or window


Neuroeducation je metoda, ki uporablja in med seboj kombinira najboljše tehnike s področja nevroznanosti in poučevanja, nevrolingvističnega programiranja oz. NLP ter drugih psiholoških pristopov za delo z učenci. Gre za ene najboljših treningov in seminarjev za učitelje. Program vodi mag. Jani Prgić, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov s področja uporabne nevroznanosti v šoli in nevrolingvističnega programiranja oz. NLP, pri čemer v praktičnih treningih združuje najboljše vsebine iz NLP, NLP praktika, NLP mojstra praktika, NLP coachinga itd.

Preverite več na External link opens in new tab or windowwww.neuroeducation.si


Kaj je nevroznanost in poučevanje?


Pri tem pristopu, ki ga izvajamo pod blagovno znamko Neuroeducation, se spoznanja nevroznanosti, nevrolingvističnega programiranja in sodobnih pedagoških spoznanj zlivajo v celoto, kjer na praktičen način učitelji dobijo konkretne metode za delo z učenci. Programi so različni, in sicer vse od nevrolingvističnega programiranja za učitelje (NLP za učitelje) pa do Vodenja skozi zgodbo, Upravljanja z notranjimi stanji učencev, Kinestetičnega razreda idr.


Program je izjemno praktično naravnan in odlično ocenjen s strani naših udeležencev. Kdor zaključi nevrolingvistično programiranje za učitelje (NLP za učitelje), pridobi tudi NLP diplomo, kar pomeni, da lahko pri nas nadaljuje s treningom NLP praktik (praktik nevrolingvističnega programiranja) v 3. modulu. Šolnina NLP za učitelje se odšteje od šolnine za NLP praktika. Po končani stopnji NLP praktik lahko nadaljuje s stopnjo NLP mojster praktik.


Kje vse lahko uporabljam NLP?

Nevrolingvistično programiranje je metodologija, ki je uporabna na čisto vseh področjih našega življenja in dela. Izjemno veliko se uporablja v izobraževanju, pri javnem nastopanju, pri kariernem svetovanju, spreminjanju vedenjskih vzorcev, in ne nazadnje tudi v coachingu, svetovanju itd. Na naših usposabljanjih so tako prisotni vodstveni delavci, menedžment, učitelji, psihologi, kadroviki idr.Z znanjem NLP (nevrolingvistično programiranje) boste ob kvalitetnem usposabljanju zagotovo izboljšali kvaliteto osebnega in poklicnega življenja.

Ali dobim na vašem usposabljanju za NLP Praktika mednarodno licenco oz. certifikat?

Po koncu našega usposabljanja postanete mednarodno certificirani praktik nevrolingvističnega programiranje po standardih mednarodne zveze INLPTA. Mi vas pripeljemo do izpita, ki ga naši udeleženci zmeraj opravijo z zelo visokim rezultatom, znanje, ki ga pridobijo, pa lahko nemudoma prenašajo v svoje življenje in na svoje delovno področje.
Zakaj so pri nekaterih ponudnikih izobraževanja za NLP Praktika dolga le 7 ali 10 krajših srečanj, pri vas pa 130 polnih ur v 16 celodnevnih srečanjih?

Če pogledate vsebino izobraževanj, boste videli, da bi naj NLP Praktik po mednarodnih standardih zajemal določene vsebine, ki so navedene tukaj: External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/nevrolingvisticno-programiranje/nlp-praktik.html

V našem programu poskrbimo za to, da bodoči NLP Praktik to znanje resnično usvoji, zato je ob razlagah tudi zelo veliko praktičnega dela in vaj na samem treningu. Nobena metoda ni sama po sebi ne dobra ne slaba. Metoda je abstrakten pojem. Tisto, kar mi delamo z metodo, je lahko dobro ali slabo. Naša vrednota in vizija je, da bodo naši udeleženci imeli kvalitetno znanje in da bodo znali delati zase in druge dobro. Da bodo postali odlični na svojem področju, kar pa je tudi splošen cilj nevrolingvističnega programiranja in programa NLP Praktik – doseganje osebne odličnosti.
Zakaj se bi vključil v izobraževanje NLP Praktik?

Dobrodošli na našem treningu/usposabljanju za NLP Praktika. Vstopili ste na pot čudovite izkušnje, ki vam bo odprla nove poti za osebno rast in osebno ter poslovno transformacijo. In to ni priložnost samo za vas, ampak bodo spremembe vplivale na vse, s katerimi ste v stiku tako zasebno kot poslovno.

Znanja in veščine, ki jih boste pridobili, so pomagali številnim ljudem po celem svetu pri doseganju osebne odličnosti in duševne ter osebne svobode. Znanje NLP je primerno za vse, ki želite narediti korak naprej v svojem življenju, ki si želite odpreti nove možnosti za osebno blagostanje in ki želite do popolnosti izkoristiti vse svoje potenciale, tudi vse tiste, za katere pred samim treningom še ne veste, da jih imate.

Usposabljanje poteka pod okriljem mednarodne zveze INLPTA in se zaključi z izpitom, ki zajema:
 • pisni test
 • javno predstavitev
 • izvedbo NLP tehnik

Za pridobitev mednarodnega certifikata NLP Practitioner je potrebno izpolniti vse zahteve INLPTA zveze, naša naloga pa je, da vas pripeljemo do točke, ko boste postali mednarodno priznani NLP Praktik.

Usposabljanje za NLP Praktika je sestavljeno iz 6 modulov, vmes pa je dovolj časa za poglobljen študij. Po našem usposabljanju je vaše znanje na vrhunski ravni. Več o samem programu in prednostih nevrolingvističnega programiranja najdete na naši spletni strani: External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/nevrolingvisticno-programiranje/prakticne-koristi-nlp.html,


Kako lahko z znanji nevrolingvističnega programiranja, NLP, mediacije, tanke črte odgovornosti in pozitivne discipline izboljšam svoje dosežke?


Osebno verjamem, da je ena izmed najboljših terapij učenje o sebi in svojem delovanju, ki je večinoma na nezavedni ravni. Nevrolingvistično programiranje ali NLP ponuja ravno to – poglobljeno učenje o delovanju človeka in njegovih nezavednih vedenjskih vzorcev. Tudi predavanje Tanka črta odgovornosti zajema številne prikaze nezavednih vedenjskih vzorcev, s katerimi si slabšamo kvaliteto lastnega življenja. NLP pomeni večji okvir, znotraj katerega lahko uporabljamo tako mediacijo kot pozitivno disciplino in vsa znanja skupaj združimo v učinkovit pristop, s katerim spreminjamo svoja notranja stanja. V nevrolingvističnem programiranju, NLP, Notranja stanja definiramo kot sintezo mentalnih in fizioloških elementov, ki vplivajo na naš uspeh in spodbujajo naše nezavedne procese. Večina ljudi verjame, da se nam notranja stanja zgodijo in da jih ne moremo izbirati. Športniki, na primer, vedo, da to ni res. Oni se namreč za tekmovanja ne pripravljajo le fizično, temveč tudi mentalno. Vedo, da morajo biti istočasno osredotočeni in sproščeni, če želijo doseči najboljši rezultat. Športniki, ki verjamejo, da lahko s svojimi notranjimi stanji upravljajo, imajo večje možnosti za zmago, kot športniki, ki sebe programirajo, da bodo »dali vse od sebe, pa kar bo, pa bo«. Zato boste našli v vrhunskem športu številne strokovnjake s področja nevrolingvističnega programiranja.


Mnogi ljudje v nekaterih kontekstih nezavedno stopijo v določeno stanje. To je lahko zelo dobro, kadar je notranje stanje učinkovito za ta kontekst. Kadar pa je notranje stanje, v katerega vstopi oseba v določenem kontekstu neučinkovito, je lahko velika ovira za, na primer, komunikacijo, razumevanje drugih itd. Če pogledamo primere uspešnih ljudi, lahko vidimo, kako imajo večinoma tudi sposobnost vstopati v stanja, ki jih opolnomočajo ter jim pomagajo dosegati odlične rezultate, kar je tudi en izmed poglavitnih ciljev NLP (nevrolingvističnega programiranja). Za Mozarta pravijo, da je bil v posebnem notranjem stanju sanjarjenja, ko je ustvarjal in da je svojo glasbo lahko celo videl, občutil in okušal.


Sposobnost izbirati notranje stanje, v katerem želimo biti, je močno orodje za doseganje lastnih ciljev, ne glede na to, ali je naš cilj dokončati zahtevno nalogo, dobiti ustvarjalno idejo ali se popolnoma sprostiti. Obstajajo različni načini, tehnike in strategije za doseganje stanja, v katerem želimo biti v določenem kontekstu, kot so: izbira zaznavnega položaja, vizualizacija, sidranje itd.


Ob različnih imenih NLP Trenerjev in reklamiranju NLP me zanima, kdo velja za res pravega utemeljitelja NLP in kako se odločiti med posameznimi trenerji?


Nevrolingvistično programiranje se je razvilo v zgodnjih 70-ih letih. Začetnika sta bila Richard Bandler, matematik, terapevt in računalniški strokovnjak. Ta je kot študent na University of California at Santa Cruz spoznal Johna Grinderja, ki je bil priznan lingvist in je delal kot profesor na UCSC.


Nevrolingvistično programiranje je nastalo kot raziskovalni projekt, katerega namen je bil modeliranje odličnosti, in sicer na vseh področjih. Utemeljitelja NLP sta Richard Bandler in John Grinder sta se zanimala za psihoterapijo in sta pričela z modeliranjem treh znanih strokovnjakov na področju psihoterapije.


Uspeh, ki sta ga Bandler in Grinder dosegla z raziskovanjem Satirjeve in Ericksona, je pripeljal do dveh modelov, Meta modela in Milton modela, kar je pomenilo začetek NLP. Skozi aplikacijo njunih dognanj in uporabo tehnik, ki sta jih modelirala, sta zastavila proces učenja, s katerim lahko odgovorimo na vprašanja, kako vstopiti v stik z nekom idr. Kasneje sta te tehnike predajala naprej in tudi njuni učenci so uspešno dosegali spremembe pri ljudeh zgolj z uporabo teh tehnik, ne da bi imeli za seboj leta študija in izkušenj. NLP se je skozi leta zelo razvil. Za razliko od prvotno osmih trenerjev je zdaj veliko NLP trenerjev po celem svetu. Poleg uporabe v terapiji se NLP (nevrolingvistično programiranje) zelo uspešno uporablja tudi v prodaji, poslu, izobraževanju, umetnosti idr.


Ker je NLP razvijajoča se veda, so danes prisotni številni trenerji in poznavalci NLP, ki so v marsičem prerasli same začetke NLP. Pri odločitvi, s katerim trenerjem bi naj sodelovali, je pomembno predvsem dvoje:

 • Kje vse se je usposabljal trener.

  • Pri samem usposabljanju NLP Trenerjev naredi največjo razliko, ali se je trener usposabljal le pri enem strokovnjaku/organizaciji ali je nabiral izkušnje na različnih mestih. Danes prevladuje večina trenerjev, ki so se učili le na enem mestu ter so njihove izkušnje izjemno podobne/enake, kar se odraža tako pri podajanju in poglobljenosti znanja kot pri samem gradivu ter razumevanju nevrolingvističnega programiranja.

 • Kako dejansko uporablja NLP v svojem vsakdanjem delu in življenju.

  • Če se le da, si oglejte nastop posameznega trenerja v nekem drugem kontekstu, kot je samo podajanje NLP (npr. javni nastopi, delo v kolektivu, izvajanje delavnic za šole, podjetja…), in boste takoj zaznali, kdo dejansko obvlada delo s skupinami ter s posamezniki in ali etično ter iz srca podaja znanje zato, da se bi ljudje razvijali ter rasli tako poklicno kot osebnostno.

NLP CENTER

Kaj pomeni NLP center v okviru naših programov NLP? NLP center je poimenovanje vseh programov NLP, ki jih izvajamo ter smo jih združili pod eno okrilje. Ker izvajamo veliko vsebin, kot so seminarji za učitelje, treningi Pozitivna disciplina, šolska in vrstniška mediacija, delo s terapevtskimi kartami idr., smo programe NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP coach združili pod poimenovanje NLP center. Naše programe NLP center boste najlažje ločili od ostalih poimenovanj NLP center tako, da boste preverili, kdo izvaja NLP trening oz. kdo je NLP trener. Naš NLP trener je mag. Jani Prgić in izvaja vse certificirane programe NLP, kot so IANLP External link opens in new tab or windowhttps://www.ia-nlp.org/, NLPEA External link opens in new tab or windowhttps://nlpea.com/ in INLPTA External link opens in new tab or windowhttps://www.inlpta.org/.

NLP in socialno delo, vodenje ali terapevtsko delo

Vodenje ljudi in učinkovita organizacija dela je za vsakega vodjo zagotovo velik izziv. V različnih institucijah in organizacijah, ki delujejo na področju socialnega varstva se vodje soočajo še z izzivom kako ujeti pravo razmerje med strokovnim delom in vodenjem. Mnogi se soočajo tudi z izzivom internega napredovanja, ko čez noč niso več kolegi, ampak postanejo vodje svojim sodelavcem. Pri hitrem tempu dela, ob čedalje več nalogah in odgovornostih, predpisih ter standardih, ki jim kot socialnovarstvena organizacija morajo zadostiti, velikokrat zmanjka časa, kdaj pa tudi volje za delo z ljudmi.

NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vsa sredstva in možnosti za kakršne koli spremembe. Ne ukvarja se z diagnostiko človeških pomanjkljivosti in zmot, temveč je neposredno usmerjen k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Nauči nas, kako se spreminjati na boljše in pomagati drugim, da storijo enako.

Nevrolingvistično programiranje oz. NLP daje širok spekter praktičnih orodij za delo z uporabniki tako v terapevtskem delu kot pri vodenju zaposlenih. NLP center združuje vse NLP programe in vse stopnje NLP.


ONLINE NLP – NLP PO SPLETU

NLP center in Center MI sta pod vodstvom mag. JanijaPrgiča, NLP mojster trener – NLP master trainer, zastopnika za mednarodno NLP organizacijo NLPEA, preko katere lahko opravite vse stopnje NLP online oz. po spletu. Vse podrobnosti online NLP treningov preberite na strani NLPEA Slovenija: External link opens in new tab or windowhttps://nlp-slovenija.si/


NLP PRAKTIK ONLINE – NLP PRAKTIK PO SPLETU

Za vse, ki želite opravljati NLP po spletu, je na voljo vrhunski trening NLP praktik po spletu na tej povezavi: External link opens in new tab or windowhttps://nlp-slovenija.si/nlp-praktik/NLP MOJSTER PRAKTIK ONLINE – NLP MOJSTER PRAKTIK PO SPLETU

Za vse, ki želite opravljati NLP po spletu, je na voljo vrhunski trening NLP mojster praktik po spletu na tej povezavi: External link opens in new tab or windowhttps://nlp-slovenija.si/nlp-mojster-praktik/NLP TRENER

Postanite NLP trener. Pogoj za vpis je opravljen NLP praktik in NLP mojster praktik. NLP trener poteka po spletu in zajema najboljše metode svetovno znanih NLP trenerjev, John Grinder, Richard Bandlet, Tony Robbins, Wyat Woodsmall idr. Vse podatke najdete na: External link opens in new tab or windowhttps://nlp-slovenija.si/nlp-trener/Da lahko naši udeleženci med seboj ločijo različne metodologije, ki jih uporabljamo (Pozitivna disciplina, mediacija, NLP itd.), vse programe nevrolingvističnega programiranja izvajamo pod blagovno znamko NLP Center, center za nevrolingvistično programiranje in klinično hipnoterapijo. Tudi vrhunska gradiva, ki jih udeleženci pridobijo, so zaščitena pod blagovno znamko NLP Center. V izogib zamenjavam z drugimi izvajalci, ki uporabljajo enako ime brez vnaprejšnjega dogovora z nami, vas vabimo, da preverite, ali so gradiva in ponudbe, ki jih dobivate, dejansko pod našo blagovno znamko NLP Center, ki jo lahko prepoznate po logotipu NLP Center. Prav tako preverite, ali izobraževanja dejansko izvaja naš trener, mag. Jani Prgić.

 

 


Kaj je diploma NLP in v čem se razlikuje od stopnje NLP praktik oz. praktik nevrolingvističnega programiranja?


Usposabljanje poteka pod okriljem mednarodne zveze INLPTA in se zaključi z izpitom, ki zajema:

 

a)     pisni test

b)     javno predstavitev

c)      izvedbo NLP tehnik

 

Za pridobitev mednarodnega certifikata NLP Practitioner je potrebno izpolniti vse zahteve INLPTA zveze, naša naloga pa je, da vas pripeljemo do točke, ko boste postali mednarodno priznani NLP Praktik.

 

NLP Diploma predstavlja 1. modul celotnega usposabljanja za NLP Praktika, ki je sestavljen iz 6 modulov. NLP Diploma je uradno potrdilo zveze INLPTA, da ste opravili uvodni del stopnje NLP Praktik. Stopnji NLP Praktik pa sledi druga stopnja, in sicer NLP Mojster Praktik, kjer se znanja iz 1. letnika dodatno nadgradijo. Kdor želi stopiti na pot NLP Coachinga, mora zaključiti še tretjo stopnjo, kjer dobi naziv NLP Coach. Nevrolingvistično programiranje je usposabljanje, ki zajema široko paleto znanj in se iz letnika v letnik medsebojno nadgrajujejo ter dopolnjujejo.


KAJ PRIDOBIM Z DODATNIMI CERTIFIKATI NLPEA ALI IANLP S PODROČJA NLP?


Vsi, ki se usposabljajo pri nas iz nevrolingvističnega programiranja (NLP), so avtomatsko certificirani po standardih mednarodne zveze INLPTA, kar pomeni, da boste imeli licenco za NLP, ki je veljavna tudi v tujini, predvsem pa boste lahko prehajali med stopnjami NLP pri katerikoli mednarodni organizaciji, ki deluje pod okriljem INLPTA. Pridobite torej certifikat zveze INLPTA, tako kot to velja za vsa usposabljanja NLP (nevrolingvistično programiranje) v Sloveniji. Tukaj je povezava na INLPTA: https://inlpta.org/en/


Vsi programi NLP (nevrolingvistično programiranje), tako NLP praktik, NLP mojster prakik, NLP coach, pa so pri nas verificirain tudi pri dveh drugih mednarodnih zvezah, NLPEA in IANLP. Zato lahko udeleženci pridobijo še dodatna certifikata/licenci za izvajanje NLP (nevrolingvistično programiranje) .


Zakaj bi izkoristili to možnost dodatnega certificiranja za nevrolingvistično programiranje?


 • Ena od zadev je večja kredibilnost, ko se prijavljate v novo službo, projekte, razpise itd.
 • Druga razlog je, da vam ni potrebno iti še enkrat na trening h kateri drugi organizaciji, če bi kdaj želeli pridobiti dodatne certifikate za NLP praktika, NLP mojstra praktika, NLP coacha.
 • Tretji razlog je, da s pomočjo različnih certifikatov za nevrolingvistično programiranje pokrijete vse države na svetu. INLPTA ni prisotna v vseh državah, medtem ko IANLP ali NLPEA pokrivata tudi tiste države, kjer INLPTA ni prisotna.
 • Če se kadarkoli odločite za nadaljevanje svoje poti na področju NLP (nevrolingvistično programiranje), vam bo takrat prišlo zelo prav, da imate čim več potrdil, ker vam ne bo potrebno ničesar urejati naknadno. Še posebej če se kdaj odločite delati profesionalno kot coach. Zagotovo imate že v samem začetku večjo avtoriteto in kredibilnost v procesu izvajanja svojih storitev s področja NLP (nevrolingvistično programiranje).