Pozitivna disciplina Slovenije

društvo za vzgojo otrok in odraslih

 

V Sloveniji smo ustanovili Pozitivno Disciplino Slovenije – Društvo za vzgojo otrok in odraslih (PDS), ki v sodelovanju s Svetovalno-izobraževalnim centrom MI izvaja osebno svetovanje za starše in učitelje ter izobraževanja in treninge za starše ter učitelje. PDS je del mednarodne zveze Positive Discipline Association (PDA) in deluje v skladu s standardi PDA. V Evropi smo poleg trenerjev v Franciji in Švici edini, ki smo dosegli stopnjo, ko lahko uradno izvajamo mednarodno certificirane programe po standardih in v sodelovanju s Positive Discipline Association

 

Vidimo dan


  • ko bodo ljudje iz krute tekmovalnosti stopili v medsebojno podporo ob iskreni skrbi za dobrobit vseh;
  • da gre za dobrobit celotne skupnosti in bodo razumeli, da če gre dobro mojemu sosedu, gre dobro tudi meni;
  • ko bomo ljudje skrbeli drug za drugega, se bomo medsebojno spoštovali in se opogumljali v šolah, družinah in socialnih skupnostih;
  • ko bo družinam povsem običajno, da prosijo za pomoč in imajo razširjeno mrežo svetovalcev za vzgojo, na katere se lahko obrnejo po pomoč, konkretne nasvete o vzgoji, praktična orodja za vzgojo, pomoč pri težavah v odraščanju in pomoč pri vzgojnih težavah;
  • ko bodo razredi skupnosti, v katerih se bodo učenci učili pomembnih socialnih in življenjskih veščin, ki jih od njih zahteva družba;
  • ko bodo šole prostor, v katerem bomo videli napake kot priložnost za učenje;
  • ko bodo skupnosti podpirale šole in družine pri uporabi v rešitev usmerjenih metod, ki spodbujajo enakovrednost in cenijo dostojanstvo vsakega posameznika.

 

Verjamemo


  • da si vsi ljudje, otroci in odrasli, zaslužijo spoštovanje in osebno dostojanstvo;
  • da so otroci, ki se neprimerno vedejo, otroci, ki so ostali brez poguma in ne verjamejo v lastne sposobnosti;
  • da trenutne razširjene metode kaznovalnih praks in neenakovrednega sistema škodijo mladim ljudem in nadaljujejo dediščino nepravičnosti ter tlačenja šibkejših;
  • da medsebojno spoštljivi odnosi in v rešitev usmerjeni pristopi opolnomočajo otroke, družine, šole in skupnosti, da uspešno spodbujajo učno odličnost, odgovornost, skrb za družbo in skupnost, enakovrednost ter demokracijo.

 

Naše poslanstvo je vzpostavljanje učinkovite discipline – Pozitivne Discipline, ki:


  • pomaga otrokom pridobiti občutek povezanosti ter pomembnosti;
  • je medsebojno spoštljiva in opogumljajoča, kar pomeni, da vzgojitelj ni ne avtoritaren ne permisiven, ampak je prijazen in trden hkrati;
  • upošteva to, kar otrok misli, občuti in kar se uči – se odloča o sebi in svetu okoli sebe oz. se odloča o tem, kakšno vedenje bo izbral na podlagi svojih misli in občutkov v prihodnosti;
  • uči pomembne socialne in življenjske veščine;
  • vabi učence v raziskovanje lastnih zmožnosti in sposobnosti.

 

Naše izkušnje:


  • več kot 15 let uspešnega dela v vzgoji in izobraževanju;
  • 10 let uporabe orodij Pozitivne Discipline v šoli in v razredu, pri delu s skupinami otrok izven šolskega konteksta ter v domačem okolju pri lastnih otrocih;
  • uspešna kombinacija ostalih v rešitev usmerjenih metod, kot sta mediacija in nevrolingvistično programiranje, z orodji Pozitivne Discipline;
  • redno izvajanje svetovanj, terapij, mediacij in coachingov za starše, ki imajo vzgojne težave pri delu s svojimi otroki;
  • dosežena stopnja Certified Positive Discipline Trainer in redno članstvo v združenju Positive Discipline Associates;
  • več kot 500 izvedenih delavnic, seminarjev in usposabljanj s področja vzgoje, starševstva in dela z otroki ter mladostniki;
  • poleg Francije in Švice smo edini v Evropi, ki imamo uradno dovoljenje za izvajanje mednarodno certificiranih usposabljanj s področja Pozitivne Discipline.


ODDAJ POVPRAŠEVANJEODDAJ POVPRAŠEVANJE