Pozitivna disciplina


Vzgajajte odgovorne otroke s pozitivno disciplinoPozitivna Disciplina uči otroke, da naredijo pravo stvar tudi takrat, ko jih nihče ne gleda. Pristop temelji na znanstvenih dognanjih, podprtih z raziskavami, in na dolgoletnem izkustvenem ter praktičnem delu s starši, učitelji, otroci in mladostniki. Pozitivna Disciplina uči vzgojitelje, učitelje in starše, kako razvijati spoštljive odnose ter kako uporabljati v rešitev usmerjene pristope, ki so prijazni in trdni hkrati. Pri tem je včasih potrebno razviti tudi veliko mero potrpežljivosti. V določenih primerih je sprememba vedenja lahko zelo hitra. Včasih pa gre za primere, ko je sprememba vedenja lahko počasnejša. Pomislite na ljudi, ki imajo težave s prekomerno težo. Zdi se, da zelo hitro pridobijo dodatne kilograme, medtem ko je izguba le-teh lahko zelo dolgotrajna. Enako je z vedenjem pri otrocih – spremembe so včasih lahko počasne. Zato pri Pozitivni Disciplini delamo na razumevanju procesa rasti in spremembe, saj lahko tako postanemo opogumljajoči in sočutni do sebe in drugih.

 


Mediacija, nevrolingvistično programiranje temeljita na spretni uporabi jezika pri vodenju pogovora. Znanje mediacije in NLP pride še kako prav tudi v pozitivni disciplini, kjer zagovarjamo, da je treba pri vzgoji uporabiti manj besed in več dejanj, ki so spoštljiva, prijazna ter hkrati dovolj odločna in trdna, da postavljajo meje, ki otroku pomagajo razvijati življenjske veščine in hkrati ohranjajo njegovo dostojanstvo. Ko združimo mediacijo, NLP in pozitivno disciplino, imamo v vzgoji magično kombinacijo.


In kako je videti, če v vzgoji uporabljamo preveč besed?Pozitivna disciplina - primer dobre prakse


Pozitivna disciplina je izjemno učinkovit pristop, če ga uvajamo strokovno in dosledno. Učitelj prvega triletja OŠ Rače, Aleš Požgan, prof. razrednega pouka, je po zaključenem usposabljanju Pozitivna disciplina nadgradil svoje strokovno zanje še z znanjem NLP in pridobil naziv NLP Praktik. Pri svojem delu uvaja Pozitivno disciplino vsakodnevno v svoj razred. Več o primeru dobre prakse lahko najdete na tej povezavi:
External link opens in new tab or windowhttp://www.janiprgic.com/primeri-dobre-prakse/

Spodaj si lahko pogledate utrinke iz dela v razredu.