NLP Mojster Praktik


NLP Mojster Praktik je 2. stopnja v usposabljanju iz NLP in sledi NLP Praktiku. Primeren je za vse, ki so zaključili usposabljanje za NLP Praktika po enem izmed mednarodno priznanih programov. Program NLP  je nadgradnja in poglobitev vseh pridobljenih znanj in veščin iz NLP Praktika. Namen pa je, da veščine NLP še celoviteje vključimo v vsakdanje življenje in delo.

NLP uporablja znanja in veščine najprej na sebi, medtem ko Praktik pridobljeno znanje in veščine uporablja v odnosu z drugimi in ga tudi posreduje drugim. NLP Praktik pomaga ljudem v svojem okolju, kot so družinski člani, sodelavci, klienti, stranke itd., da tudi oni hitreje in bolje dosegajo boljše rezultate ter uresničujejo zastavljene cilje. Oba programa lahko nadgradite s krajšim delavniškim treningom, ki vas popelje v uporabo NLP v terapevtske namene – Advanced Master Practitioner.


Vsebina programa NLP Mojster Praktik


  •     Utrditev znanj in veščin iz NLP Praktika.
  •     Napredno delo s cilji.
  •     Loščenje ciljev.
  •     Delo z vrednotami.
  •     Metode in tehnike spreminjanja prepričanj.
  •     Poglobljeno delo s podmodalnostmi.
  •     Tehnika Vizualni squash.
  •     Meta programi.
  •     Tipologije osebnostni.
  •     Delo z meta programi.
  •     Napredni meta programi in njihova uporaba.
  •     Modeliranje.
  •     Strategije modeliranja.
  •     Praktični primeri modeliranja.
  •     Strategije in priklic strategij.
  •     Evolucijske stopnje po Gravesu.
  •     Delo s časovno črto.
  •     Ugotavljanje koreninskega vzroka.
  •     Odpravljanje negativnih čustev.
  •     Ustvarjanje vizije in prihodnosti.
  •     Tehnike spreminjanja: (Ponovni vtis, hitro zdravljenje fobij, S.C.O.R.E.)
  •     Memory Resolution (nadgrajena metoda za delo s časovno črto, ki se uporablja pri vseh globljih težavah, povezanih s    preteklostjo).
  •     Učni slogi.
  •     Veščine javnega nastopanja, prezentacije in govorništva.
  •     Hipnotični jezikovni vzorci.
  •     Osnove hipnoze in hipnoterapije.
  •     Delo s klientom v transu.
  •     Timsko delo.
  •     Upravljanje tima.
  •     Strategije za razvijanje dela v timu.
  •     Stopnje v razvoju tima.
  •     Moč besed (Sleight of Mouth).
  •     Vloge v komunikaciji in Satir kategorije.
  •     Kongruentnost.
  •     Samoorganiziranost skupine.Potek in izvedba usposabljanja za NLP Mojstra Praktika


Program NLP Mojster Praktik zajema 170 ur formalnega usposabljanja in do 30 ur samostojnega dela na področju timskega dela, modeliranja in razvijanja ter oblikovanja strategij.Usposabljanje za NLP Mojstra Praktika izvaja mag. Jani Prgić, mednarodno certificirani NLP Trener mednarodne zveze INLPTA.Naši programi NLP so edini v Sloveniji, ki so uradno priznani s strani več mednarodnih organizacij NLP. Mag. Jani Prgić je uradno potrjen trener NLP pri številnih mednarodnih organizacijah, kjer zagovarjajo najvišjo kvaliteto usposabljanj. Udeleženci lahko po končanem usposabljanju pridobijo več certifikatov, in sicer mednarodne zveze INLPTA, mednarodne zveze IANLP, mednarodne zveze NLPEA.


Vsi, ki končajo program NLP pri našem centru, so avtomatsko certificirani preko zveze INLPTA. Za dodatne certifikate se posebej obračunava postopek certificiranja.Sodelujemo z različnimi mednarodnimi organizacijami s področja NLP, pri čemer zasledujemo najvišje standarde kakovosti. Naši programi so uradno potrjeni s strani več organizacij, in sicer INLPTA, NLPEA in IANLP (External link opens in new tab or windowwww.ia-nlp.org).


Da lahko naši udeleženci med seboj ločijo različne metodologije, ki jih uporabljamo (Pozitivna disciplina, mediacija, NLP itd.), vse programe nevrolingvističnega programiranja izvajamo pod blagovno znamko NLP Center, center za nevrolingvistično programiranje in klinično hipnoterapijo. Tudi vrhunska gradiva, ki jih udeleženci pridobijo, so zaščitena pod blagovno znamko NLP Center. V izogib zamenjavam z drugimi izvajalci, ki uporabljajo enako ime brez vnaprejšnjega dogovora z nami, vas vabimo, da preverite, ali so gradiva in ponudbe, ki jih dobivate, dejansko pod našo blagovno znamko NLP Center, ki jo lahko prepoznate po logotipu NLP Center. Prav tako preverite, ali izobraževanja dejansko izvaja naš trener, mag. Jani Prgić.