NLP TerapijaNLP terapija in osebno svetovanje


NLP terapija in osebno svetovanje potekata kot proces med terapevtom in klientom, kjer se vzpostavljata zaupanje in varno okolje, v katerem se lahko odprejo klientove osebne teme. Klient ima možnost predelovati svoje osebne stiske in bolje spoznati samega sebe. Cilj je, da klient pride do številnih možnosti za izboljšanje svojega življenja.

S procesom terapije po načelih NLP lahko klient hitro in učinkovito preseže neželena stanja in ustvarja tista stanja, ki ga podpirajo. Skozi srečanja klient spoznava tiste vzorce, ki mu omejujejo doseganje boljše učinkovitosti tako na zasebnem kot na poslovnem področju ter odpravlja neželena čustvena stanja, razvade, navade, fobije in strahove.
 


Pri NLP terapiji in osebnem svetovanju govorimo tudi o zdravljenju s pogovorom in zaupnim odnosom, pri čemer uporabljamo različne psihološke metode in tehnike, ki izhajajo iz NLP.

Namen je ozavestiti skrite vzroke klientovih težav in jih postopno odpraviti ter nadomestiti z učinkovitejšimi vedenjskimi vzorci in prepričanji. Cilj je, da klient uresničuje svoje cilje in prevzame nadzor nad svojim življenjem.


NLP terapijo in osebno svetovanje pri NLP Centru kombiniramo tudi z izobraževanjem, klinično hipnoterapijo in coachingom, da lahko skupaj s klientom najdemo najboljšo pot za doseganje klientovih ciljev.


Cena in trajanja srečanj


Uvodno srečanje traja 90 min. in je namenjeno spoznavanju med klientom in terapevtom. V uvodnem srečanju klient spozna način dela ter presodi, ali mu ustreza. Uvodno srečanje je namenjeno tudi raziskovanju problema, ki bi ga rad klient razrešil, ter postavljanju ciljev za naslednja srečanja. Zelo pogosto že uvodno srečanje prinese želene spremembe oz. pomaga klientu začrtati nove smernice v življenju.


Cena uvodnega srečanja zajema samo logistične stroške 15 €
Nadaljnja srečanja trajajo 50 min.

Cena: 40 €