Mednarodni simpozijMednarodni simpozij je potekal v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu in je bil zastavljen tako, da je prinesel številne teoretične in praktične napotke za kvalitetno uvajanje programov konstruktivnega obvladovanja konfliktov, mediacije in komunikacijskih treningov za učence ter učitelje tako v osnovni kot v srednji šoli. Poleg strokovnega programa je potekalo neformalno povezovanje šolskih strokovnih delavcev, ki že uvajajo ali pa želijo uvajati tovrstne programe v svojih šolah. Celoten simpozij je bil namenjen predvsem temu, da bi ravnatelji in šolski strokovni delavci na enem mestu dobili čim več uporabnih informacij in podpore pri udejanjanju tovrstnih programov v svojih šolah.


V sklopu simpozija je potekal tudi enodnevni trening v izvedbi Nancy Kaplan, Deanne Beth Morris in Janija Prgića. Trening je bil namenjen uvajanju vrstniške mediacije in usposabljanju učencev za vrstniške mediatorje ter je sodil v 6. dan rednega usposabljanja za šolske mediatorje po programu Centra MI. Treninga so se udeležili šolski strokovni delavci, ki so vstopili v izredni spomladanski termin usposabljanja za šolske mediatorje pri Centru MI in so do septembra opravili prvih pet dni usposabljanja.