USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA V LETU 2024

 

Vključite se v usposabljanje za šolskega mediatorja. Pridobili boste celostno znanje in veščine za uvedbo šolske/vrstniške mediacije v vaši šoli.

 

Celotno usposabljanje je predstavljeno na tej povezavi:

External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/meditacija/usposabljanje-za-solskega-mediatorja.html

External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/meditacija/usposabljanje-za-solskega-mediatorja.html

 

USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA 2024
 
 
 

1. modul

 • 5. november 2024, 14.00 do 19.30

 • 6. november 2024, 8.30 do 16.30

 • 7. november 2024, 8.30 do 16.00

2. modul

 • 13. november 2024, 8.30 do 16.30

 • 14. november 2024, 8.30 do 16.00

3. modul

 • 3. december 2024, 8.30 do 16.30

 • 4. december 2024, 8.30 do 16.00
ŠOLNINA


1 udeleženec:
650 € + DDV
2 udeleženca iz iste organizacije:
1150 € + DDV
3 udeleženci iz iste organizacije:
1310 € + DDV
4 do 5 udeležencev iz iste organizacije:
1650 € + DDV

 

Cilji usposabljanja


Naš program je edini, ki zajema ne samo delo z učenci na predmetni stopnji, ampak tudi delo z učenci na razredni stopnji.


Udeleženci usposabljanja:


  • usvojijo veščino oz. tehniko pogovora, s pomočjo katere lahko uspešno posredujejo v konfliktih in konstruktivno obvladujejo oz. razrešujejo konflikte tudi, kadar se sami znajdejo v takšni situaciji tako v službenem kot v svojem zasebnem okolju;
  • usvojijo tehniko mediacijskega vodenja pogovora (formalno in neformalno);
  • lahko samostojno izvedejo šolsko mediacijo;
  • bolje obvladujejo lastna čustva v konfliktnih situacijah v razredu in se bolje odzovejo na nesoglasja, tudi disciplinske težave;
  • samostojno ali v sodelovanju z drugimi učitelji usposabljajo učence za konstruktivno reševanje konfliktov (delavnice konstruktivnega obvladovanja konfliktov) in posredovanje v konfliktih (vrstniška mediacija);
  • širok nabor kvalitetnih gradiv za uvajanje šolske in vrstniške mediacije ter usposabljanje vrstniških mediatorjev;
  • usposobijo se za uporabo teh gradiv;
  • zastavijo načrt, po katerem bodo šolsko in vrstniško mediacijo uvajali in promovirali med starši in učenci ter s tem pripomogli k izboljšanju šolske klime in učenju o konstruktivnem razreševanju konfliktov;
  • izvajajo delavnice za starše namesto zunanjih izvajalcev;
  • se povezujejo in izmenjujejo izkušnje z mediatorji z drugih šol. 

Usposabljanje izvaja mag. Jani Prgić, mediator in mednarodno certificirani NLP Trener mednarodne zveze INLPTA.

Več o trenerju na External link opens in new tab or windowhttp://www.center-mi.si/o-nas.html