NEVROZNANOST IN SPREMEMBE
 • Kaj ovira spremembe.

 • Zakaj nekatera čustva sabotirajo spremembe v šoli.

 • Zakaj predpostavke, ki ne temeljijo na znanstvenih dognanjih in izkustvenih dokazih, preprečujejo učinkovite spremembe v šoli.

 • Kako pomagati skupini, da se premakne iz zataknjenega stanja.

 • Trije pomembni dejavniki, ki podpirajo spremembe v šoli.

 • Sprožilci, ki pomagajo uvajati spremembe z malimi, a učinkovitimi koraki.

 • Pomen starševske podpore.

 • Moč znanosti na poti do sprememb.

 • Moč vrstniškega pritiska na poti do sprememb.

 • Koliko se lahko šola spremeni.

 • Katere vrste programi imajo največ možnosti pri uvajanju sprememb.

 • Katerih 7 veščin najbolj pomaga učencem pri osebnem napredku.

 • Kako gradimo šolsko kulturo.

 • Zakaj potrebujemo pri vsakem koraku na poti do sprememb močne odgovore na vprašanja »zakaj« in »kako« ter zakaj morajo zaposleni imeti znanje za takojšnje praktične korake.

 • Pomen vodstvenih veščin.
»To je še eno od izobraževanj, ki dokazuje, da lahko najboljše iz nevroznanosti učinkovito prenesemo v takojšnje praktično delo. Čestitke predavatelju in trenerju.«