Učinkovita uporaba zgodbe v poučevanju
  • Upoštevajte zakonitosti možganov pri tvorjenju zgodb za otroke.

  • Kako lahko učinkovito uporabite metaforo pri poučevanju.

  • Kako se tvori ustrezna zgodba.

  • Kako se tvori ustrezna metafora.

  • Igrajte se z otroki pri tvorjenju zgodb in razvijajte njihovo kreativnost.

  • Naučite se terapevtskih prednosti zgodbe.

  • Kako je lahko igra ustrezna metafora za to, da pridobite otroke za učenje.

  • Katere zakonitosti je dobro upoštevati pri izvajanju igre.

  • Kako lahko skozi igro nezavedno pridobivate pri otrocih avtoriteto in položaj prijaznega ter trdnega vodje.