POUČEVANJE Z MOŽGANI NA DLANI
 • Splošno o nevroznanosti in besedišče nevroznanosti.

 • Skozi izkušnjo in praktične prikaze spoznavamo pomen gestikuliranja, gibov, čustev in ponavljajočih se dejavnosti za utrjevanje spomina.

 • Čustva in učenje.

 • Travma v razredu in kako učinkovito ravnati s čustvi v razredu.

 • 12 najboljših čustvenih stanj v razredu.

 • Kako lahko učitelj učinkovito upravlja s čustvi v razredu.

 • Plastičnost možganov in učni potencial, ki ga imajo možgani.

 • Kako lahko učinkovito uporabimo spoznanja o nevrogenezi v razredu.

 • Kako pospešiti učenje.

 • Zakaj možgani potrebujejo ustrezno povratno informacijo in 3 najboljši načini za dajanje učinkovitih povratnih informacij učencem.

 • Nevroznanost in šolska pravila/rutine.

 • Nevroznanost in delo z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci.

 • Praktična orodja in strategije za prenos vseh spoznanj v praktično delo z učenci.
Izobraževanje temelji na konkretnem in praktičnem delu z otroki in mladostniki. Vse vsebine trener mag. Jani Prgić uporablja tudi pri delu s skupinami in otroki/mladostniki. Zato je izobraževanje namenjeno učiteljem, ki želijo delati v razredu in vnašati praktične strategije v svoje poučevanje. Za vse ostale, ki jih zanima le teorija, ki jo lahko podajajo tudi predavatelji, ki nimajo praktičnih izkušenj pri delu z učenci, to izobraževanje ni primerno.