8 KROGOV ODLIČNOSTI V 7. RAZREDU


8 KROGOV ODLIČNOSTI – KD 7. RAZRED, prof. Suzana Čuš, OŠ Podbočje
External link opens in new tab or windowsuzana.cus@guest.arnes.si


1. Učence sem razdelila v 4 skupine (3×4, 1×3), in sicer tako, da je vsak izbral čokoladico z
najljubšim okusom (čokoladice so se razlikovale po barvi ovojnega papirja). Učenci, ki so izbrali isti okus (enaka barva papirja) so oblikovali eno skupino.

 

2. SOCIALNA IGRA – SADNA KUPA (5-10 min)
Posamezne skupine se odločijo, katero vrsto sadja bodo predstavljali v sadni kupi (banane, jagode, …). Nato se vsi igralci posedejo v krog, ena oseba pa stoji v sredini kroga. Ko ta oseba pokliče eno izmed izbranih vrst sadja, morajo te med seboj zamenjati prostore, oseba v krogu pa poskuša zasesti eno od trenutno praznih mest v krogu. Če želi oseba v sredini povzročiti zmedo, mora samo zaklicati »SADNA KUPA«, saj morajo potem vsi sadeži menjati prostore.

 

External link opens in new tab or window4

 

3. POVEZOVALNA IGRA – KAJ NAM JE SKUPNEGA? (10 – 15 min)
Vsaka skupina sestavi seznam vseh stvari, ki so skupne učencem v tej skupini. Časa imajo 5 minut.
Ko preteče 5 minut, vsaka skupina prebere, kaj je skupnega učencem, ki so tvorili posamezno skupino. Skupina z najdaljšim seznamom je zmagovalka.

 

4. PREDSTAVITEV 8 KROGOV ODLIČNOSTI. 
Na tablo projiciram prosojnico na kateri so:
Tina Maze;
Peter Prevc;
Filip Flisar;
in jih vprašam, kaj imajo skupnega.
Odgovore pišem na tablo.
Kdo bi želel biti tudi tako uspešen – odličen na svojem področju in v svojem življenju?
Na kaj pomislite, ko rečem ODLIČNOST, kaj vam pomeni ODLIČNOST?
Med zapisanimi odgovori na tabli podčrtamo tiste lastnosti, značilnosti, načela, ki so potrebna za ODLIČNOST (športnikov, ki smo jih izpostavili).

 

5. PREDSTAVITEV PRVIH 4 KROGOV IN UČENJE KRETENJ ZA POSAMEZNI KROG. 
Spoznamo prve 4 kroge

 

Bodi odgovoren za svoje misli, besede in dejanja. Zmeraj gre samo za tvoje odločitve in samo ti nadzoruješ svoje življenje. Odgovornost vodi k uspehu.
Odgovorno išči možnosti in se ne sklicuj ter izgovarjaj na zunanje dejavnike.
Primer ODGOVORNEGA ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-odgovornost

 

KRETNJA: Držimo se za trebuh – v predelu trebuha (pleksus) se čuti odgovornost.

 

Odloči se za pozitivna dejanja in sledi svojemu cilju z vso predanostjo in zanosom.
Predano si zastavi realne cilje in razdelitev nalog ter se k temu zaveži.

Primer PREDANEGA ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-predanost

 

KRETNJA: Napeti bicepsi simbolizirajo vztrajnost in moč, ki je potrebna za predanost.

Razmisli, preden spregovoriš. Naj bo tvoj namen pozitiven, iskren in spoštljiv.

Primer GOVORI Z DOBRIM NAMENOM ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-govori

 

KRETNJA:
S palcem in ostalimi prsti nakažete govorjenje.

Prepoznaj, kaj ne deluje in poskusi priti do cilja po drugi poti.
Pri iskanju rešitev in možnosti bodi fleksibilen ter se prilagajaj zmožnostim in situaciji.

Primer FLEKSIBILNEGA ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-fleksibilnost

 

KRETNJA: Pozibavanje v kolenih nakazuje prožnost / fleksibilnost v vedenju.

 

6. PONOVIMO NAUČENO. 
Učencem razdelim pomešane kroge, ki imajo zapisano:
ime kroga;
po eno značilnost kroga;
značilno kretnjo.
Vsak učenec izreže svoje besedilo, ga prinese k tabli in ga skuša pravilno razvrstiti k ustreznemu krogu.
Glej: Delovni list spodaj.

 

7. SOCIALNA IGRA – TIK TAK BUM (prirejeno po igri Tic tac buum)
Sedimo v krogu (lahko kar na tleh) in si izberemo temo – v tem primeru GOVORI Z DOBRIM NAMENOM. Učenec, ki začne, drži v roki »bombo«, ki tik-taka in po določenem času »eksplodira«. Ko pove ustrezno asociacijo na GOVORI Z DOBRIM NAMENOM, preda »bombo« sosedu, in ta naslednjemu … Tisti, ki ne najde ustrezne asociacije in mu bomba v roki »eksplodira«, izpade iz igre in se usede v sredino kroga.

 

8. PREDSTAVITEV DRUGIH 4 KROGOV IN UČENJE KRETENJ ZA POSAMEZNI KROG.
Spoznamo druge 4 kroge.

 

Usmeri se v ta trenutek in iz njega potegni največ, kar se da.
Izkoristi čas po principu “To je to” in ne zahajaj na stranske teme in zadeve, ki niso v tvoji moči.

Primer TO JE TO ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-to-je-to

 

KRETNJA: Roka pod brado, ki nakazuje, da imamo, ko živimo v skladu s TO je to, glavo zmeraj pokonci.

 

Napake so le povratne informacije o tem, kaj lahko drugič narediš bolje.
Učite se iz napak. To so le povratne informacije za tvoj napredek. Problem je priložnost za rast, zato se razveseli, kadar ga opaziš.
Primer NAPAKE VODIJO K USPEHU ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-napake

 

KRETNJA: Prst pod nosom kot simbol tega, da napake dišijo po uspehu.

Kar ti je pomembno, pokaži tudi s svojimi dejanji.
Bodi v integriteti. Če želiš, da si uspešen in odgovoren, potem to izkazuj tudi s svojim vedenjem.

Primer INTEGRITETA ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-integriteta

 

KRETNJA: Desna in leva roka sklenjeni nad glavo – vrednote in dejanja se ujemajo.

 

Poskrbi za vsa področja svojega življenja (učenje, rekreacija, zdravje, zabava, prijatelji…).
Upoštevaj uravnoteženost in si sorazmerno porazdeli naloge.

Primer URAVNOTEŽENEGA ravnanja:

 

External link opens in new tab or windowtisk-uravnoteženost

 

KRETNJA: Najprej z eno in nato z drugo nogo trdno stopi na tla, s čimer simbolno pokažeš, kako trdno stojiš na tleh.

 

9. PONOVIMO NAUČENO. 
Učencem razdelim pomešane kroge, ki imajo zapisano:
ime kroga;
po eno značilnost kroga;
značilno kretnjo.
Vsak učenec izreže svoje besedilo, ga prinese k tabli in ga skuša pravilno razvrstiti k ustreznemu krogu.
Glej: Delovni list spodaj.

Na koncu dobimo vseh 8 krogov z glavnimi značilnostmi in kretnjami, ki lahko predstavljajo plakat s katerim opremimo učilnico.

 

10. DELAVNICA TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI, 
Predstavim vedenjske vzorce pod in nad črto – uporabim nekaj risb iz slikanice.

 

External link opens in new tab or windowUntitled-1

 

Učenci v skupinah napišejo na plakate, kaj vse so vedenja v šoli, ki so pod črto in nad črto, ter se o tem pogovorimo.
Izrežemo vsak svoj krog v katerega napišemo svoje ime. Na razredni pano pritrdimo trak iz papirja, ki predstavlja črto. Kroge z imeni pritrdimo nad črto. Vsak učenec zase se odloči za eno stvar, ki jo želi izboljšati in bo v sladu z njo živel nad črto. Po enem tednu se pogovorimo o življenju nad črto. Tistim, ki je v tem tednu uspelo, ostanejo njihovi krogi na panoju nad črto. Kroge tistih, ki pa jim ni uspelo živeti nad črto, poberemo iz panoja.

 

11. SOCIALNA IGRA – poštar (5-10 min)
Delavnice zaključimo z igro poštar. Učenci se posedejo v krog, ena oseba – poštar pa stoji v sredini kroga. Ta oseba (poštar) npr. reče: »Imam pošto za vse, ki živijo nad črto«. Vsi učenci, ki živijo nad črto, morajo med seboj zamenjati prostore, oseba v krogu (poštar) pa poskuša zasesti eno od trenutno praznih mest v krogu. Tisti, ki ostane brez sedeža, je poštar in nadaljuje igro… Tema je 8 krogov odličnosti.