8 KROGOV ODLIČNOSTI V OŠ PODBOČJE 


Kontakt:

 

OŠ Podbočje: External link opens in new tab or windowhttp://www.os-podbocje.si/?cat=7

prof. Lidija Sotler: External link opens in new tab or windowkosak.alenka@gmail.com

 

 

V okviru projekta Odgovorni šolar smo izvedli kulturni dan za vse učence šole na temo 8 krogov odličnosti. Učiteljice so pripravile različne dejavnosti, prilagojene starostni stopnji učencev.


V prvi triadi so učenci skupaj z učiteljicami iskali nove rešitve, kako biti bolj uspešen doma in v šoli in se ob tem tudi bolje počutiti. Kulturni dan so pričeli s povezovalno igro Kaj nam je skupnega, ki je bila izhodišče za ugotavljanje skupnih lastnosti ljudi na fotografijah (Tina Maze, Messi, Ronaldo, Ana Klašnja, Bine Volčič). Učenci so nizali njihove lastnosti. Prišli so do ugotovitve, da so vsi zelo dobri v tem kar delajo. Skupaj so to povzeli z besedo ODLIČNOST in ugotovili, da to ni isto kot POPOLNOST.


Učiteljice so predstavile vseh 8 krogov odličnosti, učenci so iskali ustrezne oblike vedenja nad in pod črto za posamezen krog ter se ob tem naučili tudi ustreznega giba zanj. Učenci so v skupinah razmišljali, kako se življenje v skladu s temi krogi kaže v vsakdanjem življenju in kako bi prepoznali osebe, ki živijo v skladu s temi krogi. Odličen pripomoček za spoznavanje krogov odličnosti je bila slikanica Tanka črta odgovornosti. Ob prebiranju zgodbe o Rudiju so učenci podrobneje spoznali krog ODGOVORNOST. Razmišljali so o podobnostih njihovega in Rudijevega ravnanja in o tem, kaj so se ob teh dejanjih lahko naučili. Ogledali so si primere vedenja nad in pod črto, nato pa so v skupinah izdelovali plakate ŽIVLJENJE NAD IN POD ČRTO. Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni, plakate so opremili z napisi, risbami ter slikami in jih obesili na pano pred učilnico. Učenci prvega in drugega razreda so se ob spremljavi melodije »Račke« naučili gibov 8 krogov odličnosti in jih predstavili na kratkem kulturnem programu ob zaključku kulturnega dne pred šolo. V razredu pa so sklenili dogovor, na kakšen način bodo drug drugega prijazno opomnili na vedenje pod črto, pa tudi za znak »bravo, nad črto«. V naslednjih tednih bodo učenci podrobneje spoznali še ostale kroge odličnosti.

 

1

Življenje nad in pod črto

 

2

Življenje nad in pod črto

 

3

 

4

Učili smo se kretenj

 

Učenci 4. in 5. razreda so spoznali vseh 8 krogov odličnosti, podrobneje pa so spoznali krog odgovornosti. O posameznih krogih so se pogovarjali na konkretnih primerih, ki so otrokom blizu. Skupaj so iskali praktične primere iz življenja pod in nad črto. Učenci so izdelali škatlo (semafor) z osmimi krogi, v katero bodo dali listek z imenom v primeru, da bo učenec kršil katerega od teh krogov. Skupaj so sestavili listino o življenju nad črto. V njej so zapisali, k čemu se bodo zavezali učenci in učiteljica, da bodo ravnali v skladu z življenjem nad črto. Dogovorili in zapisali so tudi ukrepe za primer kršitve listine. Skupaj z učiteljico so vsi učenci podpisali dogovorjeno in izdelano listino. Na naslednjih razrednih urah bodo učenci podrobneje spoznali še ostale kroge odličnosti.

 

External link opens in new tab or window

5

Semafor 4. razreda

 

External link opens in new tab or window

6

Odgovorno in predano

 

Učenci 6. razreda so se 8 krogov odličnosti lotili s prepoznavnimi kretnjami, ki so jih že prej uporabljali pri ogrevanju pri urah športa. Učenci so preko razlage in demonstracije kretenj ugotovili, da so to počeli že pri vsaki uri športa, zdaj pa so kretnje dobile še vsebino. Igrico Koš sadja in ponavljanje kretenj v parih so se igrali v telovadnici in tako napolnili pljuča s svežim zrakom. Z delom so nadaljevali v razredu, izrezovali so velike kroge odličnosti, jih opremili z besedami in risbami ter jih na tak način tudi spoznavali. Z njimi so okrasili razred. podrobneje so spoznali krog odgovornosti in razmišljali ob nalogah v delovnem zvezku, ki ga je prejel vsak učenec. V naslednjih tednih bodo tudi oni podrobneje spoznavali ostale kroge.

 

External link opens in new tab or window

7

Krogi 6. razreda

 

 External link opens in new tab or window

8

7. razred že obvlada kretnje

 

Tudi učenci v tretji triadi so kulturni dan preživeli zelo ustvarjalno. Po začetni negotovosti in vprašanju, kaj pričakovati, so dan zaključili zelo prijetno. Razmišljali so o življenju nad in pod črto in spoznali vseh 8 krogov odličnosti. Kroge so spoznavali s pomočjo dela po skupinah. Ob tem so se igrali različne igre v okviru 8 krogov odličnosti, delali zapise, miselne vzorce, reševali naloge, se pogovarjali in razmišljali. Naučili so se tudi vseh kretenj. Tudi ti učenci so za začetek podrobneje spoznali krog odgovornosti. Kulturni dan zanje ni bil le poučen, ampak tudi zabaven.

 

External link opens in new tab or window

9

Prijeten in poučen dan za osmošolce…

 

 

External link opens in new tab or window10

»9. razred se bo ravnal po 8 krogih odličnosti!«

 

Nekaj vtisov učencev:


»Najbolj mi je bilo lepo, ko smo se igrali igre, delali gibe, spoznavali kroge. Naučila sem se, da moramo biti odgovorni in predani in se ravnati po teh 8 krogih«.

(Nina, 2. razred)


»Všeč mi je bilo, ko smo v knjigi spoznali Rudija, gledali slike in delali plakat, kaj je nad in kaj pod črto«.

(Tamara, 2. razred)


»Učiteljica nam je na tablo dala slike 8 krogov odličnosti. Za vsak krog smo se pogovorili in naučili gib. Ko smo končali s krogi, smo brali Tanka črta odgovornosti. Potem so naredili plakat kaj je pod in nad črto. Imeli smo se lepo.«

(Jan, 3. razred)


»Ta dan je bil nekaj posebnega. Razredničarka nam je predstavila 8 krogov odličnosti. Za domačo nalogo smo se morali prepustiti domišljiji in zlati ribici zaupati tri svoje želje, ki so povezane z našo prihodnostjo. Za vsako željo pa smo zapisali cilj, ki smo si ga postavili. Trudila se bom,da svoje cilje uresničim«.

(Ester, 4. razred)


»Kulturni dan je bil za vse učence koristen, saj smo spoznali načela, ki so pomembna za življenje, da lahko živimo življenje kot ga hočemo«.

(Iva, Barbara, Eva, 9. razred)

 

External link opens in new tab or window

11

Šolske prostore smo »opremili« s krogi odličnosti