8 KROGOV ODLIČNOSTI V OŠ DOLENJSKE TOPLICE


 

V preteklem šolskem letu smo se udeležili izobraževanja Janija Prgića, Tanka črta odgovornosti in 8 krogov odličnosti. Predavanje so poslušali tudi starši otrok vrtca Gumbek in starši učencev osnovne šole.


V življenju pogosto prelagamo odgovornost za nastale težave na druge, iščemo izgovore in živimo pod črto. Prav zato smo se odločili, da bomo obudili odgovoren pogled na življenje in medsebojne odnose ter dvignili raven našega življenja nad črto.


Najprej smo učitelji na pedagoški konferenci osvežili in poglobili svoje znanje o življenju nad črto in pomembnosti osmih krogov odličnosti. Teoretičnemu delu so sledile delavnice, na katerih smo izvajali različne socialne igre. Razmigali smo svoje telo in 8 krogov odličnosti ponazorili tudi s kretnjami.


Slika 1, 2: Učitelji smo vse dejavnosti najprej preizkusili na sebi: naslovi časopisnih člankov pod in nad črto ter stolpi iz špagetov.

 

1

 

2


V novembru smo na šoli izvedli dan dejavnosti Gremo nad črto. Učenci so spoznali življenje pod in nad črto ter ugotovili, da se pogosto vsi znajdemo pod črto. Izdelali so razredno črto in ji dodali besede in dejanja pod in nad črto. Spoznali so tudi 8 krogov odličnosti in gibe, ki jih predstavljajo. V nadaljevanju so izdelali modre kroge odgovornosti za svojo učilnico in vse šolske prostore. Njihovi krogi so bili pozitivno naravnani in upamo, da nas bodo vodili nad črto.


Slika 3: Odgovornost


3


 Slika 4: Izdelava modrih krogov.


4


Slika 5: Modri krogi odgovornosti v vseh prostorih šole.


5


Slika 6: Urili so finomotorične spretnosti, delo v timu in iznajdljivost – sestavljali so najvišje stolpe iz špagetov.Na šoli smo izvedli natečaj za dva kroga odličnosti, moder krog odgovornosti in zelen krog predanosti. Istočasno pa je v jedilnici nastala tanka črta odgovornosti, ki jo zapolnjujemo s krogi.


Slika 7: Tanka črta odgovornosti v jedilnici šole. Slika 8, 9: Vsak razred ima v učilnici svojo tanko črto odgovornosti.

 

 


Od novembra dalje smo pri različnih dejavnostih, pri pouku in razrednih urah učence seznanjali z 8 krogi odličnosti in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju. Učence smo s pomočjo literature, socialnih iger in njihovih idej pripravljali na vodenje roditeljskega sestanka. Roditeljski sestanek so učenci izvedli po oddelčnih skupnostih.


S prisotnostjo in odzivom staršev smo bili zelo zadovoljni. Po izvedbi smo objavili spletno anketo za učence, starše in učitelje. Rezultati ankete so bili zelo spodbudni za nadaljnje delo. Kar 93 % staršev je menilo, da je bila izvedba roditeljskega sestanka v takšni obliki odlična in si želijo še takšnih druženj. Tudi učenci so bili v novi vlogi, vlogi voditelja roditeljskega sestanka, zelo zadovoljni.


Slika 10: Roditeljski sestanek, ki so ga vodili učenci.

 


Slika 11: Katera skupina bo naredila višji in bolj trden stolp iz papirja?


 


Učenci so do konca šolskega leta podrobneje spoznali še 3 kroge: TO JE TO, GOVORI Z DOBRIM NAMENOM in NAPAKE VODIJO K USPEHU.


Na zaključni prireditvi z naslovom V RITMU ODLIČNOSTI, se bodo krogi odličnosti prikazali v besedi, plesu ter dosežkih naših učencev.


Slika 12: V ritmu odličnosti.


11


Slika 13: Življenje pod in nad črto, ki ga je upodobila učenka Kristina Kastelic iz 7. b.Dolenjske Toplice, 2. 7. 2019 Zapisali Tatjana Gorenc in Tina Hrastar